ロゴ ミステリーショッピングリサーチ

การศึกษาวิเคราะห์การซื้อของนิรนามนี้ บริหารงานโดย MS&Consulting Co.,Ltd

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้รวบรวมความเห็นทุกท่านสามารถวางใจได้ในการให้ข้อมูลสำรวจกับทางเรา การศึกษาวิเคราะห์การซื้อของนิรนามมีการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
กรุณาอ่านแนวคิดการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทางเราและทำความเข้าใจก่อนใช้บริการเว็บไซต์ของเรา
โดยทางเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของทางเราแล้ว ผ่านทางการใช้บริการเว็บไซต์ของเรานี้
หากท่านรู้สึกว่า นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเรานำเสนอไม่สามารถคุ้มครองท่านได้เพียงพอ กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์
วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากการกรอกแบบฟอร์มการสมัครเป็น SHOPPERเป็นผู้รวบรวมความเห็นนี้ จะใช้ในการติดต่อเพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและการติดต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเท่านั้น
อนึ่ง ขอเรียนให้ทราบว่าถ้าหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการกับทางเราได้
นอกจากนี้ ในการสมัครไปเข้าร่วมแผนการสำรวจ เพื่อให้สามารถเลือกผู้สำรวจที่มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขการสำรวจนั้นๆมากที่สุด อาจมีการเยี่ยมชมร้านหรือสภาพการใช้บริการจริง
ทางเราจะปรับเปลี่ยนและลบข้อมูลส่วนบุคคล(เช่นชื่อ อีเมล์ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์)ออก เวลาทำการรายงานผลการสำรวจให้กับบริษัทลูกค้า
ในกรณีที่่บริษัทลูกค้าต้องการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เก็บความเห็น ทางเราจะเป็นคนกลางในการประสานกับบริษัทลูกค้าว่ามีจุดประสงค์และความจำเป็นอย่างไร และจะได้รับเผยแพร่ก็ต่อเมื่่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าตัวแล้วเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกนอกเหนือจากข้างต้นโดยเด็ดขาด
ข้อห้ามในการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก
ในการศึกษาวิเคราะห์การซื้อของนิรนาม ทางเราจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากสมาชิกเป็นอย่างดี และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้บุคคลภายนอกทราบก็ต่อเมื่อเข้าข่าย3กรณีด้านล่างนี้เท่านั้น
  • เมื่อได้รับคำอนุญาตจากเจ้าตัว
  • เมื่อบริษัทมอบหมายภาระงานให้กับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อการบริหารภาคบริการภายในบริษัท
  • เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยภายใต้คำสั่งของกฏหมาย
นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยถึงคุณสมบัติของผู้เก็บความเห็นบนเว็บไซต์ของเราบ้าง แต่ทั้งนี้ล้วนเป็นข้อมูลในเชิงสถิติและไม่รวมข้อมูลจำเพาะตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใด
มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รอบคอบในการศึกษาวิเคราะห์การซื้อของนิรนาม เพื่อปกป้องคุ้มครองความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน
การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการสอบถามแก้ไขหรือลบข้อมูลของตนเองนั้น ทางเราจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบว่าได้ผู้ร้องขอเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงแล้วเท่านั้น
การปรับเปลี่ยนข้อบังคับให้เข้ากับกฏหมายและบรรทัดฐานในสังคม
ทางเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ให้เข้ากับ ข้อบังคับในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมายและบรรทัดฐานอื่นๆในสังคม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว กรุณาติดต่อเราทางอีเมล์