ロゴ ミステリーショッピングリサーチ

ミステリーショッピングリサーチの調査の流れ イメージ

ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การซื้อของนิรนามของเรา
ผู้ที่จะเข้าร่วมการสำรวจความเห็นกับทางเรา จะต้องมีคอมพิวเตอร์และMicrosoft Officeที่สามารถพิมพ์รายงานการสำรวจส่งกลับมาให้เราได้

1.สมัครเป็นสมาชิก"ผู้รวบรวมความเห็น"กับเรา (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!)

 • กรุณากรอกข้อมูลสำคัญลงในแบบฟอร์มการสมัครให้ถูกต้อง
 • เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ทางเราจะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่านไปยังอีเมล์ที่ท่านกรอกไว้
 • ในอีเมล์ยืนยันนั้นจะมีurlให้คลิกเพื่อยืนยันการลงทะเบียน เพียงคลิกurlดังกล่าวการลงทะเบียนของท่านก็จะเสร็จสมบูรณ์

2.รับข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะต้องลงสำรวจจากเรา

 • ทางเราจะเป็นฝ่ายแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่จะลงสำรวจผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์
 • กรุณาพิจารณาและตัดสินใจว่าจะรับลงสำรวจในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ภายหลังตรวจสอบวันที่และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว

3.เตรียมตัวก่อนลงสำรวจจริง

 • ก่อนลงสำรวจจริง กรุณาตรวจสอบสถานที่ของร้านที่เป็นเป้าหมาย ประเด็นที่ต้องสำรวจ และข้อควรระวังระหว่างการลงพื้นที่สำรวจ ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้ง
 • หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาสอบถามให้แน่ชัดก่อนลงพื้นที่จริง เพื่อความพร้อม และสามารถลงพื้นที่การสำรวจได้อย่างมั่นใจ

4.เดินทางไปร้านที่ต้องสำรวจ(ลงพื้นที่สำรวจจริง)

 • รับบริการจากร้านที่ต้องสำรวจในฐานะลูกค้าปกติอย่างเต็มตัวและแนบเนียนไปพร้อมๆกับตรวจเช็คการให้บริการตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายให้สำรวจ
 • ที่สำคัญคือ ระหว่างการใช้บริการนี้ ห้ามมิให้ทางร้านจับได้เด็ดขาดว่าที่จริงแล้วท่านเป็นผู้รวบรวมความเห็นที่มาจากบริษัทของเรา (เพื่อความเที่ยงตรงในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างแท้จริง)

5.ส่ง"รายงานผลการสำรวจ"และหลักฐานการเข้าใช้บริการจากร้านจริง

 • กรุณากรอกผลการสำรวจลงในแบบฟอร์มที่ได้แจกให้ไปแล้วก่อนจะลงพื้นที่
 • ส่งรายงานผลการสำรวจนั้นมาพร้อมกับหลักฐานการเข้าใช้บริการนั้น(เช่นใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น) ทางอีเมล์ภายในระยะเวลาdeadlineที่กำหนด

6.ทางเราจะตรวจสอบรายงานที่ได้รับจากท่าน

 • ทางเราจะทำการเช็ครายงานของท่านที่ส่งมา หากพบว่ารายละเอียดไม่ครบอาจมีการสอบถามเพิ่มเติม หรือร้องขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงอาจจะต้องลงพื้นที่สำรวจซ้ำ ขอความกรุณาให้ท่านช่วยให้ความร่วมมือกับทางเราอย่างรวดเร็วฉับพลันด้วย
 • หากไม่ได้รับความร่วมมือตามคำร้องขอข้อมูลดังกล่าว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ท่านที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเรา

7.รับค่าตอบแทน

 • ตามกฏระเบียบแล้ว ทางเราจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ท่าน ในกลางเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ได้ลงสำรวจจริง
 • กรุณาเลือกวิธีการรับค่าตอบแทนของท่านให้แน่ชัด ตอนที่เราแนะนำข้อมูลให้ก่อนลงสำรวจ(ขั้นตอนข้อ2ด้านบน)